Innar Kaasiku juhatuse liikme lepingut pikendati

01.10.2019

Enefit Green AS nõukogu otsusega pikendati 1. oktoober 2019 seisuga Innar Kaasiku juhatuse liikme lepingut järgmiseks kolmeaastaseks ametiperioodiks.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Innar Kaasiku väga hea töö ja pühendumuse tulemusel ettevõtte tootmise ja varahalduse valdkond väga hästi juhitud ja hallatud. „Enefit Green on ettevõttena tugevas kasvufaasis ning Innari vastutus ja panus selles arenguloos on aina kaalukama tähtsusega. Saan Innarit siin täielikult usaldada ning olen veendunud, et tema abil liigume ka edaspidi kindlalt seatud Enefit Greeni eesmärkide poole,“ kommenteeris Kärmas.

Innar Kaasik on oma kolleegidele ja meeskonnale usalduse eest tänulik. „Olles teadmistepagasilt energeetik ja teisalt majanduslikult mõtlev inimene, näen, et taastuvenergiast on üha enam saamas Eesti ja Põhjamaade majanduse alustala. Oleme Enefit Greenis üles ehitanud tugeva tootmise- ja varahalduse meeskonna ning olen veendunud, et selle meeskonnaga on võimalik piire nihutada. Tunnen, et saan siin oma kompetentse täiel määral rakendada ja luua nii kasu ühele kiiremini kasvavale taastuvenergia ettevõttele regioonis,“ kinnitas Kaasik.

Innar Kaasik on Eesti Energia kontsernis töötanud erinevates rollides aastast 2002. Enefit Greeni ja selle eelkäija Enefit Taastuvenergia juhatuse liikmeks asus ta alates 2016. aastast. Hariduselt on Kaasik magistrikraadiga elektriinsener, millele lisaks on ta omandanud ka ärijuhtimise magistri.

Enefit Greeni juhatus on kokku neljaliikmeline. Lisaks juhatuse esimehele Aavo Kärmasele ja tootmisvaldkonna eest vastutavale Innar Kaasikule kuuluvad juhatuse koosseisu ka arenduste eest vastutav Linas Sabaliauskas ning finantsvaldkonnaga tegelev Veiko Räim.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas elektrit ning soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, biogaasist ja segaolmejäätmetest. Lisaks kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis. Ettevõttes töötab kokku ligi 150 inimest.