Hoolime keskkonnast

Enefit Green on taastuvenergia ettevõte, mis arvestab enda tegevuses ümbritseva keskkonnaga, väldib keskkonna saastamist ning minimeerib ettevõtte tegevusest tuleneva keskkonnamõju. Pildil oleva Narva tuulepargi rajasime Balti elektrijaama suletud tuhaväljale. Nii sai seni põlevkivienergeetika jalajälge meenutavast objektist taastuvenergiat tootva tuulepargi vundament. Tuulepargi rajamiseks ei kulunud seega ühtki ruutmeetrit metsa- ega põllumaad ning suletud tuhaväli sai uue rakenduse.

Enefit Green lähtub enda tegevuses ISO 14001 standardil põhinevast keskkonnajuhtimissüsteemist.