Strateegia on suunatud kasvule

Enefit Green otsib järjepidevalt uusi võimalusi taastuvenergia tootmise laiendamiseks. Oleme seotud erinevate tuuleparkide projektide arendamisega. Kaalume ka erinevatesse biokütusel ja sega-olmejäätmetel töötavatesse koostootmisjaamadesse investeerimist kogu Läänemere äärses regioonis. Samuti on viimaste aastatega oluliselt konkurentsivõimelisemaks muutunud päikeseenergial põhinevad energialahendused, mida Enefit Green klientidele pakub.