Taastuvenergia

Oleme Eesti ja Baltikumi üks suuremaid ja kõige mitmekesisema tootmisportfelliga taastuvenergia tootja. Toodame elektrienergiat ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest, aga ka olmejäätmetest, mida põletame energiaks prügilatesse ladestamise asemel. Lisaks kuulub Enefit Greenile pelletitehas Lätis. Taastuvate energiaallikate kasutamine hoiab Eestimaa loodust.

Tuuleenergia

Enefit Greenile kuulub Eestis ja Leedus 20 tuuleparki ning neis töötab kokku 165 tuulikut. Tuuleparkide koguvõimsuseks on 398 MW ning need toodavad aastaga ligi 1 teravatt-tundi elektrit.

Selle kogusega saaks varustada aasta jooksul rohkem kui 330 000 keskmise tarbimisega kodu. Kui võrrelda seda Narva elektrijaamades põlevkivist toodetava elektriga, siis jääb antud toodangumahu juures aastas õhku paiskamata ligikaudu 940 000 CO2.

Enefit Greeni suurimaks tuulepargiks on Leedus asuv Šilute park, mis valmis 2016. aastal. Tuulepark koosneb 24-st 2,5 MW võimsusega elektrituulikust ning pargi koguvõimsus on 60 MW.

Prognoositav aastane toodang on 230 gigavatt-tundi elektrit, millega saab katta rohkem kui 76 600 kodumajapidamise aastase elektrivajaduse.

Suurimaks Eestis asuvaks pargiks on Läänemaal asuv Aulepa tuulepark, koguvõimsusega 48 MW. Selle 16 tuuliku aastatoodang on kokku umbes 80 gigavatt-tundi elektrit. Sellega saab katta rohkem kui 26 600 kodumajapidamise aastase elektrivajaduse.

Tuuleenergia kasutamisel on omad piirangud. Näiteks võimaldab olemasolev elektrivõrk endaga liita ainult teatud hulga elektrituulikuid. Lisaks ei lase tuule juhuslikkus igal ajahetkel tagada stabiilset elektriga varustatust, mistõttu on oluline juhitavate elektritootmisvõimsuste olemasolu.

Valminud Tuulikuid Koguvõimsus Ligikaudne aastane elektritoodang
Virtsu I 2002 4 2,6 MW 6,6 GWh
Pakri 2005 8 18,4 MW 45 GWh
Esivere 2005 4 8 MW 17 GWh
Viru-Nigula 2007 7 21 MW 42 GWh
Virtsu II 2008 3 6,9 MW 15 GWh
Šudenai 2008 7 14 MW 29 GWh
Aulepa 2009 16 48 MW 80 GWh
Vanaküla 2009 3 9 MW 16 GWh
Tooma I 2010 8 16 MW 37 GWh
Virtsu III 2010 3 6,9 MW 15 GWh
Mockiai 2010 6 12 MW 36 GWh
Aseriaru 2011 8 24 MW 51 GWh
Narva 2012 17 39 MW 71 GWh
Šilale 2012 6 22,5 MW 40 GWh
Ciuteliai 2012 17 39,1 MW 100 GWh
Paldiski I 2012 9 22,5 MW 52 GWh
Paldiski II 2013 9 22,5 MW 52 GWh
Ojaküla 2013 3 6,9 MW 16 GWh
Tooma II 2016 3 7,05 MW 19 GWh
Šilute 2016 24 60 MW 230 GWh

Päikeseenergia

Päikeseenergia kasutamine kogub maailmas aina enam hoogu. 2018. aasta lõpuks oli kogu maailmas paigaldatud pea 500 GW elektrivõrku ühendatud päikesepaneele, mis katavad 2,2% kogu maailma elektrivajadusest. Päikeseelektri tootmise laiendamine on osa ka Enefit Greeni strateegiast ja ambitsioonikast kasvuplaanist. Ettevõtte päikeseenergia portfelli kuulub tänase seisuga 39 päikeseelektrijaama, koguvõimsusega 26 MW. Sellest 19 MW ehk 20 parki asuvad Poolas, mis soetati juunis 2019 toimunud tehingu läbi.

Päikeseenergia muutub tarbijatele ka üha taskukohasemaks, seetõttu tegeleme nii uute päikeseparkide kui ka kliendi juures kohapeal asuvate päikeseenergial põhinevate energiatootmislahenduste arendamisega.

Tegemist on mugava täisteenusega äriklientidele, mis hõlmab endas süsteemi paigaldust, opereerimist, hooldust ja finantseerimist.

Jäätmeenergia

Iru jäätmepõletuselektrijaam on võimeline tootma sooja ja elektrit kuni 250 000 tonnist segaolmejäätmetest aastas. Suuresti tänu Iru jäätmepõletusjaamale on Eestis lõppenud suuremahuline segaolmejäätmete ladestamine prügilatesse. Eestis jääb kodusest sorteerimisest üle ligi 300 000 tonni segaolmejäätmeid aastas. Segaolmejäätmete energeetiline väärtus on samaväärne põlevkivi ja hakkepuiduga.

Iru jäätmepõletuselektrijaam toodab aastas kuni 310 000 megavatt-tundi soojust ja kuni 134 000 megavatt-tundi elektrit, mis vastab umbes Paide linna ja selle ümbruse elektritarbimisele. Iru jäätmepõletuselektrijaamas on võimalik energiaks töödelda ka vanarehvide haket, aidates nii lahendada suurt keskkonnaprobleemi. Aastas võib jäätmepõletuselektrijaam ümber töödelda kuni 5000 tonni vanarehve, täiendavat keskkonnamõju sellega ei kaasne.

Teave ohutusabinõudest Enefit Green AS Iru elektrijaamas »

Iru elektrijaama jäätmepõletusjaam
Vaata lähemalt »

Biomass

Enefit Green kasutab biomassi elektri ja soojuse tootmiseks Paide elektrijaamas ja Lätis, Valka elektrijaamas. Kasutatav biomass on toodetud madala kvaliteediga metsamaterjalist või võsast, mis ei sobi puidu- ega paberitööstusele. Samuti kasutatakse puidutööstuse jääke.

Biomassi varud on Eestis rikkalikud. Biomassi kasutamise keskkonnasõbralikkus ning kohalike varude suur maht muudab biomassi Eesti jaoks väga oluliseks ja suure potenstiaaliga taastuvaks energiaressursiks.

Paide elektrijaam
Vaata lähemalt »

Valka elektrijaam
Vaata lähemalt »

Hüdroenergia

Kuigi Eestis ei ole looduslikke tingimusi suuremahuliseks hüdroenergia tootmiseks, on siiski mõistlik olemasolevat ressurssi kasutada. Vee abil elektrienergia tootmine on ka keskkonnasõbralik, sest õhku ei paisku kasvuhoonegaase.

Teoreetiliselt on hüdroenergia potentsiaaliks Eestis hinnatud kuni 30 megavatti, millest reaalselt kasutatav on 10 megavatti. Eesti ca 50 hüdroelektrijaama koguvõimsus on praegusel hetkel ligikaudu 9 megavatti.

Enefit Green toodab hüdroenergiat Keila-Joa hüdroelektrijaamas, mille võimsus on 365 kW.